锆带、锆箔0.025-0.3mm
锆带、锆箔0.025-0.3mm
锆带、锆箔0.025-0.3mm
锆带、锆箔0.025-0.3mm

锆带、锆箔0.025-0.3mm

材质: ZR702,ZR1 高纯锆99.99%
执行标准: ASTM B551,GB/T21183-2007
浏览次数:
发布日期: 2017-09-27 10:57:43

锆带、锆箔0.025-0.3mm
锆带、锆箔0.025-0.3mm
锆带、锆箔0.025-0.3mm
锆带、锆箔0.025-0.3mm

详细描述

牌号 品种 状态 厚度×宽度×长度mm
ZR702、ZR1 高纯锆99.99% 箔材 冷轧(Y) 退火(M) (0.01-0.02)×(30-100)×(≥500)
(0.03-0.09)×(50-300)×(≥500)
带材 (0.10-0.30)×(50-300)×(≥500)
(0.40-0.90)×(50-500)×(≥1000)
(1.0-2.0)×(50-500)×(≥2000)

执行标准:ASTM B551、GB/T21183-2007

用途:广泛应用于航空航天、军工、核反应、原子能等领域。

产品相册

在线咨询

新葡的京集团8814

地址:宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧

电话:0917 - 3388692

手机:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144

相关产品

↑